Předbraní Zelené brány ožije novými výstavami. Nabídneme různorodé výtvarné techniky, fotografie i velkoformátové malby inspirované přírodou. Vystaví Pardubáci i hosté. Zjistěte, co se chystá! 

V rámci nových výstavních projektů nahlédneme nejen do tvorby mladých Pardubáků, ale také do historie rodu pánů z Pernštejna. V nové sezóně zavítáme mimo jiné na úchvatné toulky přírodou Pardubickým krajem a krajem Vysočina

V předbraní Zelené brány pro Vás na rok 2021 připravujeme celkem tři výstavní projekty

První výstava bude patřit žákům i absolventům Střední školy cestovního ruchu a grafického designu Pardubice. Dvě patra výstavního prostoru v předbraní Zelené brány se v červnu zaplní různými pracemi různorodých formátů a výtvarných technik. 

Od července do srpna Vám nabídneme fotografickou výstavu "Východočeské panství pánů z Pernštejna" Pardubáka Lukáše Zemana, který se vydal na místa, kde působil a žil rod Pernštejnů. Vezmeme Vás na procházku historií tohoto rodu, ukážeme Vám jak exteriéry, tak interiéry krásných míst východních Čech. Těšit se můžete na architektonické skvosty i přírodní divy z okolí Pardubic. 

Třetí výstavní projekt nás vezme do přírody - do lesa či k břehům potoků a řek. Malované obrazy vystaví mladá talentovaná malířka Ivana Bachová, pocházející z Vysočiny. Absolventka AVU ukáže svou tvorbu na plátnech různých velikostí. Výstavní projekt "S plynutím" bude inspirován převážně vodou. Výstavu zahájíme začátkem září.

K jednotlivým výstavám připravujeme samostatné články, kde prozradíme více nejen o námětech, ale také samotných autorech.