Připravujeme výstavu mladé malířky Ivany Bachové. Od 8. září 2021 se můžete těšit na malované obrazy inspirované přírodou. Zasníte se s námi v krajině plné potoků, řek a krásných lesů. 

Zelená brána také dává prostor mladým, začínajícím umělcům. Od září 2021 svá díla tedy vystaví talentovaná malířka MgA. Ivana Bachová (rozená Mrázková). Výstava se bude jmenovat "S plynutím".

Ivana totiž svou inspiraci pro tvorbu děl hledá v přírodě - konkrétně ve vodě - ve vodopádech, hladinách řek a potoků. Autorka o své tvorbě říká, že přírodu zachycuje tak, jak ji vidí, cítí, vnímá a postupně poznává. Příroda pro ni představuje nenahraditelný zdroj inspirace jak pro umění, tak pro život.

Menší formáty tvoří v plenéru přímo na místě, kdy je pro autorku důležitý kontakt se zobrazovaným a bezprostřední spočinutí v přírodě, které se dá přirovnat k meditaci. Propojuje tak tradiční malbu s možnostmi současného umění.

Hlavním technikou je pro autorku klasická olejomalba, ve které nachází spojení s historií a tradicí, ale zkoumá i nové možnosti, jak může dnešní doba prohloubit a obohatit pojetí krajinomalby. Poslední dobou se Ivana věnuje především tématu vody. Zachycuje její nekonečné podoby a neustálé proměny. Zkoumá její proudění a zákonitosti, které formují ráz krajiny kolem, ale ovlivňují i těla rostlin a živočichů, která voda z velké části utváří. 

Chcete se už nyní podívat na několik obrazů? Navštivte webové portfólio malířky, ať víte, na co se těšit.