V květnu bude výstavní prostor v předbraní Zelené brány patřit studentům Grafického oboru Střední školy cestovního ruchu a grafického designu Pardubice.

Výstava “NEDERLAND, HOLA----UMĚNÍ VOLÁ“ svým tématem navazue na oslavy třicetiletého partnerství mezi Pardubicemi a holandským městem Doetinchem a je realizována ve spolupráci se Statutárním městem PardubiceTuristickým informačním centrem Pardubice.

Studenti si vybrali osobnosti nizozemského výtvarného umění zastupující různá historická období i výtvarné techniky. Velkou inspirací byli zejm. malíři a malířky zátiší a krajin z tzv. zlatého období, např. Piet Mondrian nebo M.C.Escher. Při hledání dalších spojitostí byli do projektu zařazeni také postavy českého barokního umělce Václava Hollara jako tvůrce a Jana Amose Komenského jako osobnost portrétovaná.

Každý student si vybral konkrétní dílo, jež za použití různých technik parafrázuje. Vznikly tak jedinečné soubory maleb, kreseb, fotografií, animací a grafických návrhů. Někteří studenti se rozhodli upravit také texty.

Výstava má vzhledem ke svému charakteru edukační přesah.