Zajímáte se o historii Pardubic? Od 17. května do 17. listopadu 2024 bude ve výstavních prostorách Zelené brány k vidění výstava historických fotografií s interaktivními prvky.

Výstavní prostor v předbraní Zelené brány ožil historickými fotografiemi doplněnými o zajímavé interaktivní prvky. Výstava s názvem “Proměny Zelené brány a náměstí Republiky“ mapuje důležité změny, které vedly ke vzniku tohoto výjimečného místa v srdci Pardubic a poutavou formou vypráví příběhy významných objektů tvořících architektonické dominanty dnešního náměstí. Ke snadnějšímu porovnání a orientaci jsou na výstavě zastoupeny také současné fotografie, které kontrastují s fotografiemi z let minulých. 

Výstava zaujme i menší návštěvníky, pro které jsou připravena dvě stanoviště s doprovodnými aktivitami. První umožní zájemcům prostřednictvím magnetické tabule a fotomagnetků otestovat paměť a pozornost. Zde bude totiž třeba propojit fotografie významných objektů s jejich historickými i současnými názvy. Ti, co rádi posílají ze svých cest přátelům a známým pozdravy poštou, si pak na dalším stanovišti mohou vyrobit za pomocí razítek svůj originální pohled, který bude možné odeslat přímo ze Zelené brány. 

Vstup na výstavu je zcela zdarma.