V září, říjnu a listopadu bude ve výstavních prostorách Zelené brány k vidění výstava obrazů malířky Lucie Džuganové. Výstava zaujme originálními obrazy vytvořenými kombinovanou technikou kladoucí důraz na strukturou a vyznačující se zemitostí, surovostí a opravdovostí projevu.

Lucii Džuganovou malba provází od dětství. Dříve se zaměřovala na realistické znázornění skutečnosti, ale s pozdějším věkem začala svět kolem sebe vnímat odlišněji a našla zalíbení v abstrakci, která ji pomáhá vyjádřit navenek své vnitřní pocity.

Umění je pro autorku forma komunikace. Každý divák si příběh, který začne v ateliéru dotváří sám na základě vlastních emocí a prožitků. Obrazy tak mohou promlouvat k lidem, kteří jsou ochotni naslouchat.

Svět kolem sebe vnímá Lucie Džuganová jako nestálý, neuchopitelný, plný pohybu a změn. Když si myslíme, že ho máme pevně v rukou, přijde další úroveň vědomí a zboří naše dosavadní iluze, díky čemuž se můžeme stále posouvat. 

Lucie Džuganová pracuje s různými druhy materiálů, ale maluje především akrylovýmiolejovými barvami na dřevěné desky. Obrazy často doplňuje o struktury, které jim dodávají další nevšední rozměr. Výstavu s názvem “ZEMĚ ZE MĚ“ proto tvoří abstraktní obrazy malované kombinovanou technikou, za využití zejména akrylových a olejových barev. Důraz autorka klade na práci se strukturou, která odráží zemitost, surovostopravdovost projevu.